OFERTA

Jest to oferta dla naszych najmłodszych pociech (3-5). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut. W zajęciach mogą brać udział również rodzice, tak aby stworzyć dzieciom bezpieczną przestrzeń. Korzystamy z najróżniejszych technik wspomagających naukę najmłodszych, staramy się aktywizować dzieci oraz zachęcać do podejmowania prób korzystania z języka obcego w różnych sytuacjach. Wszelkiego rodzaju gry i zabawy, piosenki, bajki, prace artystyczne oraz szereg innych kreatywnych metod nauczania zachęcają i motywują dzieci do nauki, która jest wspierana bogatymi pomocami dydaktycznymi.
Staramy się również stawiać dzieci w różnych sytuacjach "życiowych" takich jak zabawa w sklep, przedstawianie się, zabawa w restaurację czy lotnisko. Wykorzystując technikę czytania globalnego przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania w przyszłości.

Monika Lis

48 796 141 737

Centrum Językowe

Dzieci w wieku wczesnoszkolnymi (6-12)

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut. Podobnie jak z dziećmi przedszkolnymi, staramy się aby zajęcia były ciekawe, dlatego też nadal uczymy poprzez gry i zabawy odpowiednio dostosowane do wieku dzieci. Z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym pracujemy na bazie właściwie dobranych przyjaznych podręczników, które zachęcają do nauki. Również treści gramatyczne wprowadzane są za pomocą ciekawych pomocy dydaktycznych. Przede wszystkim jednak kładziemy nacisk na wykorzystywanie języka w naturalnych sytuacjach życiowych, na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań oraz zwiększenie zasobu słownictwa. Dzięki wielokrotnym powtórzeniom dzieci utrwalają słownictwo, czytanie i pisanie w trakcie zajęć.

Młodzież gimnazjalna i liceum (12-18)

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. W trakcie zajęć dla młodzieży szkolnej koncentrujemy się na rozwijaniu czterech sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Zajęcia w zależności od poziomu oraz potrzeb prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz przygotowywane przez nas materiały dodatkowe oraz autentyczne przekazy medialne. Prowadząc zajęcia z młodzieżą, koncentrujemy się również na przygotowaniu naszych słuchaczy to egzaminów gimnazjalnych, matury oraz egzaminów Cambridge.

Dorośli

Zajęcia organizujemy w elastycznych godzinach dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu po 60  lub 90 minut. Zajęcia mogą odbywać się w przedziale czasowym od 7.00 do 20.00. Dla osób pracujących na zmiany, organizujemy również zajęcia w trybie porannym w jednym tygodniu i popołudniami w kolejnym tygodniu.
Zajęcia dla dorosłych dopasowane są potrzeb naszych słuchaczy. Kładziemy nacisk przede wszystkim na konwersacje, na umiejętność komunikacji. W zależności od potrzeb, organizujemy zajęcia, na których słuchacze uczą się porozumiewać w życiu codziennym, zajęcia z elementami Business English (słownictwo Business English, prowadzenie korespondencji biznesowej, prowadzenie negocjacji, rekrutacji, udział w spotkaniach oraz szkoleniach itp.).
Zajęcia Business English to zajęcia oparte na podręcznikach i materiałach Business English przeznaczone dla osób pracujących bądź planujących pracować w języku angielskim.
Kurs przyspieszony dla osób początkujących odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 90 minut. Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy w ciągu roku chcą nauczyć się swobodnie komunikować.