TŁUMACZENIA

Monika Lis

48 796 141 737

Centrum Językowe

 

Tłumaczenia dokumentacji technicznej
    Tłumaczenia NORM i dokumentacji SIWZ
    Tłumaczenia instrukcji obsługi
    Tłumaczenia kart charakterystyki
    Tłumaczenia opisów maszyn i urządzeń
    Tłumaczenia folderów, reklam i stron www

 

 

Tłumaczenia dokumentacji technicznej
    Tłumaczenia NORM i dokumentacji SIWZ
    Tłumaczenia instrukcji obsługi
    Tłumaczenia kart charakterystyki
    Tłumaczenia opisów maszyn i urządzeń
    Tłumaczenia folderów, reklam i stron www

 

 

Tłumaczenia dokumentacji medycznej
    Tłumaczenia wyników diagnostycznych
    Tłumaczenia farmaceutyczne
    Tłumaczenia artykułów medycznych i prac
    Tłumaczenia chemii przemysłowej

 

 

Tłumaczenia dokumentacji medycznej
    Tłumaczenia wyników diagnostycznych
    Tłumaczenia farmaceutyczne
    Tłumaczenia artykułów medycznych i prac
    Tłumaczenia chemii przemysłowej

 

 

Tłumaczenia dokumentów prawnych
    sporządzanych na potrzeby firm i instytucji
    oraz osób prywatnych np. umów, uchwał,
    postanowień, aktów notarialnych,
    wyroków sądu, opinie biegłych,
    wypisy z ksiąg wieczystych, wnioski, skargi

 

 

Tłumaczenia business'owe

Tłumaczenia dokumentów firmowych
Tłumaczenia korespondencji firmowej,
korespondecji e-mailowej,
Tłumaczenie umów i wniosków, dokumentów
do przetargów, dokumentów celnych,
dokumentów do wniosków kredytowych,
uchwał i postanowień, certyfikatów i specyfikacji,
rozmów handlowych,obsługi językowej w czasie targów.

 

 

Tłumaczenia dokumentów prawnych
    sporządzanych na potrzeby firm i instytucji
    oraz osób prywatnych np. umów, uchwał,
    postanowień, aktów notarialnych,
    wyroków sądu, opinie biegłych,
    wypisy z ksiąg wieczystych, wnioski, skargi

 

 

Tłumaczenia korespondencji firmowej,
    korespondecji e-mailowej,
Tłumaczenie umów i wniosków, dokumentów
    do przetargów, dokumentów celnych,
    dokumentów do wniosków kredytowych,
    uchwał i postanowień, certyfikatów i

    specyfikacji,
    rozmów handlowych,
    obsługi językowej w czasie targów.